Zpracování dat z tabulky pomocí kontingenční tabulky

Cílem kapitoly není naučit vás práci s kontingenční tabulkou. Cílem je ukázat sílů kombinace několika nástrojů v programu Excel. Zatím jsme použili filtr. Pomocí funkcí jsme si dynamicky pojmenovali oblast a tuto oblast jsme si propojili s ověřením vstupních dat do tabulky filtru. Zároveň jsme se naučili zabezpečit správnost vkládaných dat do tabulky.

V této kapitole si hlavní tabulku (na listě tabulka) dynamicky pojmenujeme. Uděláme to proto, abychom si ušetřili následnou práci při zpracování dat v kontingenční tabulce. A pak si ukážeme, jak elegantně kontingenční tabulky data zpracovávají.

Příprava tabulky

Nejdůležitější je si usnadňovat práci. Je zbytečné pokaždé, když budeme chtít zpracovat data v kontingenční tabulce, znovu zadávat zdroj dat. Zvláště nepohodlné to je u velkých tabulek. Mnohem výhodnější je si tabulku s filtrem dynamicky pojmenovat. Má to několik výhod. Zdroj dat zadáme jen jednou, a jakmile do tabulky dopíšeme nová data, tak stačí provést jednoduchou aktualizace (to zvládneme jedním klikem myši), a nová data se nám díky dynamicky pojmenované oblasti zobrazí v kontingenční tabulce.

K dynamickému pojmenování použijeme stejný postup jako v předešlé kapitole. Oblasti dáme jméno třeba tab. Jen vzorec bude vymezovat jinou oblast buněk:

Excel aktualizace dat

Teď si tabulku pro ukázku naplníme daty:

Excel aktualizace dat

Data v tabulce máme a díky filtrům si je můžeme filtrovat tak, jak jsme se naučili v první kapitole. Ovšem filtr je dobrý pro základní orientaci v tabulce. Mnohem více možností zpracování nám nabízí kontingenční tabulka.

Průvodce kontingenční tabulkou

Před vytvořením kontingenční tabulky si vytvoříme nový list s názvem analýza. Na tento list vložíme vytvořenou kontingenční tabulku. Stačí když si na listu analýza spustíme podle níže uvedeného postupu průvodce kontingenční tabulkou.

Průvodce najdeme v nabídce data:

Průvodce kontingenční tabulkou

Poté se nám zobrazí okno Průvodce kontingenční tabulkou a grafem. Nastavení necháme Výchozí a klikneme na tlačítko Další:

Průvodce kontingenční tabulkou

Teď stačí zadat oblast, ve které se nacházejí data pro kontingenční tabulku. Všiměte se, že díky dynamicky pojmenované oblasti stačí napsat jen název oblasti a nemusíme adresu složitě vypisovat pomocí adres buněk:

Průvodce kontingenční tabulkou

A vytvoří se nám kontingenční tabulka:

Průvodce kontingenční tabulkou

Kontingenční tabulku si postavíme tak, že budeme sledovat obchodní výkony jednotlivých pojišťováků. Z okna Seznam polí kontingenční tabulky si data přetáhněte pomoci myši tak, aby kontingenční tabulka vypadala následujícím způsobem:

Průvodce kontingenční tabulkou

Uděláme to tak, že do oblasti řádků přetáhne Pojišťovák. Do oblasti sloupců přetáhneme Druh pojištění a do datové oblasti přetáhneme Cena.

Aktualizace dat

A teď přichází to nejzajímavější. To co nám ušetří spoustu práce. Tím je aktualizace dat. Naši hlavní tabulku na listě tabulka si doplňte o následující nové záznamy:

Excel aktualizace

A teď stačí kontingenční tabulku aktualizovat a záznamy se v tabulce zobrazí:

Excel aktualizace

Aktualizovaná kontingeční tabulka bude vypadat takto:

Excel aktualizace

Obdobně automaticky se nám bude aktualizovat seznam s novým názvem pojištění. Například v listě druh si přidáme nový druh pojištění s názvem Pojištění na blbost:

Excel aktualizace

A nový název pojištění se nám automaticky a bez pracného předělávání tabulky díky dynamicky pojmenované oblasti zobrazil i v seznamu:

Excel aktualizace

Ukázka jednoduché práce s kontingenční tabulkou

Výhodou kontingenční tabulky je její obrovská flexibilita k našim požadavků na zpracování dat. Teď si ukážeme jenom malý zlomek toho, co kontingenční tabulky dovedou. Podotýkám, že smyslem tohoto kurzu není vás naučit používat kontingenční tabulky, ale smyslem je naučit se kombinovat několik nástrojů v programu Excel. Na probrání možností kontingenčních tabulek by bylo potřeba mnohem více prostoru.

Například se budeme chtít podívat, jakých obchodních výsledků dosáhl pojišťovák Brumbál. Stačí si rozbalit seznam ve sloupci Pojišťovák a zatrhnout jenom Brumbála:

Excel kontingenční tabulka

A kontingenční tabulka se nám zobrazí v následující podobě:

Excel kontingenční tabulka

Ovšem kontingenční tabulka toho umí opravdu mohem více. Obrazně řečeno si můžete tabulku zobrazit podle potřeby i naruby. Jen pro ilustraci si data ze sloupců zobrazíme v řádcích a naopak. K tomu použijeme okno Seznam polí kontingenční tabulky:

Excel kontingenční tabulka

A takto by měla vypadat kontingenční tabulka po přehození sloupců za řádky a naopak:

Excel kontingenční tabulka

Doufám, že jen tento nástin vás přesvědčil o tom, že kontingenční tabulky jsou opravdu elegantní a velmi užitečný nástroj.

Více informací k Excelu

© Fotis Fotopulos, 2010
Obrázky © CopyRights Fotis Fotopulos, 2010

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Výpis návodů pro Excel
Zajimavé příručky
Povinné ručení iPojištění.cz