Použití maticového vzorce

Maticový vzorec je speciální druh vzorce, který se zvláštním způsobem chová, zvláštním způsobem vkládá a má určitá další specifika. Na druhou stranu použití maticového vzorce velmi zjednodušuje výpočty a některé výpočty bez maticového vzorce nejsou vůbec možné. I v našem příkladě se bez použití maticového vzorce neobejdeme.

Použití maticového vzorce nejlépe pochopíme na názorné ukázce. Dejme tomu, že máme ve sloupci A ceny výrobků, ve sloupci B množství prodeje. Do sloupce C chceme vypočítat tržby za jednotlivé výrobky. Podle níže uvedeného vzoru si připravte tabulku:

Excel maticový vzorec

Nejdříve si ukážeme, jak vypočítáme příklad pomocí klasického vzorce.

Výpočet pomocí klasického vzorce

Označíme si buňku C2 a zapíšeme do řádku vzorců vzorec ve tvaru:

=A2*B2

Tak vynásobíme cenu výrobku s množstvím prodeje. Stiskneme klávesu Enter a v buňce C2 se zobrazí výsledek. Teď už stačí výsledek roztáhnout ve sloupci C i pro ostatní výpočty:

Excel maticový vzorec

Smažte si výsledky výpočtů v oblasti buněk C2 až C6. Úplně na stejném příkladu si ukážeme použití maticového vzorce.

Výpočet pomocí maticového vzorce

Nejdříve si vyznačíme oblast, ve které chceme zobrazit výsledky výpočtu. V našem případě je to oblast C2 až C6. Po označení oblasti napíšeme do řádku vzorců vzorec ve tvaru:

=(A2:A6)*(B2:B6).

Maticový vzorec se nezadává klávesou Enter, ale kombinací kláves CTRL+SHIFT+ENTER:

Excel maticový vzorec

V maticovém vzorci se tedy nejedná o násobení jednotlivých buněk, ale o násobení vektorů. Samozřejmně výsledek výpočtu je stejný. Výhody maticového vzorce jste si jistě všimli. Vzorec nemusíme roztahovat do ostatních buněk.

Maticový vzorec poznáme tak, že je uzavřený ve složených závorkách:

{=(A2:A6)*(B2:B6)}.

Pokud chceme upravit maticový vzorec, pak není třeba vybírat celou matici a pak její vzorec editovat. Jde o jeden vzorec - stačí jenom upravit vzorec v jakékoliv buňce maticového vzorce a pak ukončit úpravu stiskem kláves CTRL+SHIFT+ENTER.

Použití maticového vzorce ve funkci Lintrend

V předchozí kapitole jsme si ukázali, jak pomocí funkce Lintrend odhadnout (predikovat) výši prodaných výrobků v příštím měsíci. Ovšem z hlediska plánování pohled do budoucnosti v řádu jednoho měsíce bývá málo. Optimální je dělat predikci (odhad) prodejů na tři měsíce dopředu.

Odhad prodejů na tři měsíce dopředu bez maticového vzorce neuděláme, ale s maticovým vzorcem je to jednoduché. Podle vzoru si připravte následující tabulku:

Excel maticový vzorec ve funkci lintrend

V tabulce si označíme oblast dat N4 až P4. Zde si vložíme výsledky odhadu pomocí funkce Lintrend. Do řádku vzorců napíšeme vzorec ve tvaru:

=LINTREND(B4:M4;;N3:P3)

A nakonec stiskneme kombinaci kláves CTRL+SHIFT+ENTER:

Excel maticový vzorec ve funkci lintrend

Po stiskutí klávesové kombinace CTRL+SHIFT+ENTER se vypočítá předpověď prodejů pro měsíce 13, 14 a 15:

Excel maticový vzorec ve funkci lintrend

Více informací k Excelu

CopyRights Fotis Fotopulos, 2010
Obrázky a animace CopyRights Fotis Fotopulos, 2010

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Výpis návodů pro Excel
Zajimavé příručky
Povinné ručení iPojištění.cz