Funkce RANDBETWEEN - generování náhodných čísel

Funkci RANDBETWEEN si představíme na praktickém příkladě. Potřebujeme pro děti vytvořit matematické příklady aby se v matematice procvičili. Jsou dvě cesty. Buď budeme každé cvičení pracně vymýšlet a ručně psát, nebo použijeme funkci RANDBETWEEN a Excel bude vymýšlet cvičení za nás a my je jenom budeme jednoduše tisknout. My si zvolíme tu drunou variantu.

Předtím než začneme, tak si popíšeme funkci RANDBETWEEN. Funkce se do řádku vzorců zadává v následujícím tvaru:

=RANDBETWEEN(začátek;konec)

 1. Vzorec vždy musí začínat symbolem rovná se (=).
 2. Za rovná se následuje název funkce RANDBETWEEN.
 3. Začátek - zde vymezujeme dolní hranici od které se budou náhodná čísla generovat.
 4. Konec - zde vymezujeme dolní hranici do které se budou náhodná čísla generovat.

Pro generování náhodných čísel jsou ve funkci RANDBETWEEN hodnoty uvedené v závorkách. Je to proto, že se náhodná čísla generují jenom mezi dolní a horní hranicí (nebo začátkem a koncem). Začátek nebo konec nemusí být jenom číslo, ale může to být i adresa buňky.

Například vzorec zapsaný ve tvaru =RANDBETWEEN(1;10) bude generovat náhodná číslo jenom mezi jedničkou a desítkou (nikdy se nevygeneruje jedenáct, dvanáct atd.).

Teorii známe a proto pojďmě k praktickému příkladu:

Vytvoříme si matematický pracovní sešit, ve kterém budou děti sčítat čísla do deseti a celkem pracovní sešit bude mít deset příkladů.

Řešení je následující:

 1. Např. do buňku B4 zadáme vzorec ve tvaru =RANDBETWEEN(1;10) a stiskneme klávesu Enter.
 2. V pravem dolním rohu označené buňky B4 klikneme na černý čtvereček a za stálého držení s ním popojedeme na řádek 14. Tím si vzorec rozkopírujeme pro všech deset řádků.
 3. Do buňky C4 vložíme symbol plus (+) a stejným způsobem ho rozkopírujeme pro všech deset řádků.
 4. Krok 1 a 2 zopakujeme s buňkou D4.
 5. Do buňky E4 zadáme symbol rovná se a rozkopírujeme ho také pro všech deset řádků.

Od teď se při jakémkoliv otevření sešitu náhodně vygenerují příklady, které už jenom stačí vytisknout a dát dětem k vyřešení.

Vzorce máme hotové, ale nepočítali jsme s jedním faktem. Děti rostou a příští rok přijdou do vyšší třídy ve škole. To znamená, že třeba budou už počítat do sta. Abychom pracně náš pracovní sešit zase nepředělávali, tak si ho teď trošku upravíme aby byl flexibilnější. To znamená abychom mohli jednoduše měnit rozsah náhodně generovaných čísel. Předpokládejme, že děti už budou počítat do sta.

Využijeme k tomu absolutní adresace a pomocné buňky přes které budeme jednoduše měnit hodnoty ve vzorce:

 1. Do pomocné bunky A1 zadáme hodnotu 10 - zde budeme zadávat spodní hranici.
 2. Do pomocné buňky B1 zadáme hodnotu 100 - zde budeme zadávat horní hranici.
 3. Do buňky B4 zadáme vzorec ve tvaru =RANDBETWEEN($A$1;B1) a vzorec rozkopírujeme známým způsobem pro další řádky.

Když výše uvedeným způsobem upravíme i sloupec D, tak získáme poměrně inteligentní generátor matematických příkladů. Teď už jenom stačí v pomocných buňkách A1 a B1 přepisovat spodní a horní hranici pro generování náhodných čísel a automaticky se nám přepočítá celý pracovní sešit.

Ale to už je pro nás náročnější matematika a abychom se před dětmi neshodili, tak si do druhého sešitu necháme rovnou i spočítat výsledky, pomocí kterých zkontrolujeme počítání dětí. Vytvoření vzorce je jenom pouhé opakování kapitoly Excel vzorce a výpočty. Předpokládejme že list s matematickými příklady se jmenuje List1 a list kde budou výsledky se bude jmenovat List2:

 1. Otevřeme si nový list - (list s názvem List2).
 2. Do buňky A4 zapíšeme vzorec =List1!B4+List1!D4
 3. A pak už jenom stačí vzorec rozkopírovat pro další řádky.

Protože jsem na jiném listu tak musíme zadat do vzorce, že chceme počítat data z listu s názvem List1. Název listu se ve vzorci píše jako první. Za ním následuje vykřičník a adresa buňky.

Více informací k Excelu


© Fotis Fotopulos, 2011

Obrázky © Fotis Fotopulos, 2011

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Výpis návodů pro Excel
Zajimavé příručky