Funkce FVSCHEDULE

Složené úročení s proměnlivým úrokem s pomocí excelovských funkcí není nic složitého ani pro začátečníky. Ve vzorci používáme funkci FVSCHEDULE v následujícím tvaru:

=FVSCHEDULE(hodnota úročené částky ; úrokové sazby)

Tato funkce je neocenitelná ve chvílích, kdy potřebujeme měnit úrokové sazby. Krásným příkladem je úprava úrokové sazby o inflaci. Funkci FVSCHEDULE nejlépe pochopíme na názorném příkladu:

Půjčíme si na směnku 1000 Kč. Směnka je splatná za čtyři roky. Roční úroková míra je upravována o inflaci.

Při započítání inflace k úrokové sazbě je jasné, že se bude každý rok úroková sazba měnit. Před řešením příkladu je důležité si zapamatovat jedno pravidlo. Do funkce FVSCHEDULE se musí úrokové sazby zapsat jako číslo a ne jako procenta. Například 5% do funkce zapíšeme desetinným číslem 0,05:

Funkce fvschedule

Všechny potřebné data máme a proto je můžeme následujícím způsobem vložit do funkce v buňce B9:

=FVSCHEDULE(B1;B3:B6)

Celkem po čtyřech letech dostaneme za směnku celkem 1410,024 Kč:

Excel fvschedule

Ve vzorci jsme úroky zadali jako oblast buňek (B3:B6). Pokud by někdo chtěl úroky zadávat přímo do vzorce, bude je muset zapsat v maticovém tvaru:

=FVSCHEDULE(B1;{0,05;0,12;0,09;0.1})

Více informací k Excelu


© Fotis Fotopulos, 2011

Obrázky © Fotis Fotopulos, 2011

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Výpis návodů pro Excel
Zajimavé příručky