Funkce ZAOKROUHLIT

Funkce ZAOKROUHLIT se v Excelu používá nejčastěji. Tato funkce zaokrouhluje tak jak jsme zvyklí z algebry:

 1. 1 až 4 se zaokrouhluje směrem dolů (např. 44 je po zaokrouhlení 40)
 2. 5 až 9 se zaokrouhluje směrem nahoru (např. 45 je po zaokrouhlení 50)

Funkci do řádku vzorců zapisujeme ve tvaru:

=ZAOKROUHLIT(číslo které chceme zaokrouhlit ; číslo vyjadřující přesnost zaokrouhlení)

Celkem můžeme použít tři druhy přesnosti zaokrouhlení, které si ukážeme na názorném příkladu:

Zaokrouhlení vlevo od desetinné čárky

Někdy je potřeba zaokrouhlovat na cele řády - desítky, stovky, tisíce... Toho dosáhneme tím, že číslo vyjadřující přesnost zaokrouhlení bude záporné.

V názorném příkladu si zaokrouhlíme číslo v buňce B4 na celé desítky:

 1. Do buňky C4 zadáme -1 (-1 proto, že chceme zaokrouhlit první řád)
 2. Do buňky D4 zadejte vzorec ve tvaru =ZAOKROUHLIT(B4;C4)
 3. V buňce D4 se zobrazí číslo 390. Je to proto, že jsme zaokrouhlili na první řád. Čili na desítky:
funkce-zaokrouhlit

Když budeme chtít zaokrouhlit na druhý řád, tedy na stovky, tak stačí jenom do buňky C4 zadat číslo -2. V případě třetího řádu, tedy tisíců, se do buňky C4 zapíše -3 a tak dále...

Zaokrouhlení na celé číslo

Zaokrouhlení na celé číslo uděláme tak, že ve vzorci zadáme nulu do čísla vyjadřujícího přesnost zaokrouhlení. Nejlépe to pochopíme na následujícím příkladu:

 1. Do buňky B4 zadáme číslo 387,2
 2. Do buňky C4 zadáme 0
 3. V buňce D4 se zobrazí zaokrouhlené číslo 387 (vzorec zůstává stejný =ZAOKROUHLIT(B4;C4)

Pokud v buňce B4 číslo 387,7, tak se nám číslo v buňce D4 zaokrouhlí na 388. Tím jsme si dokázali, že funkce ZAOKROUHLIT opravdu zaokrouhluje podle zákonitostí algebry.

Zaokrouhlení vpravo od desetinné čárky

Poslední možností je zaokrouhlení vpravo od desetinné čárky. V tomto případě zaokrouhlujeme na řády desetin, setin, tisícin... Toto zaokrouhlování se řídí stejnými pravidly jako zaokrouhlování vlevo od desetinné čárky s jediným rozdílem. Číslo vyjadřující přesnost zaokrouhlení bude kladné. Nejlépe to pochopíte na příkladu ve kterém si zaokrouhlíme na desetiny číslo 387,745:

 1. Do buňky B4 zadejte číslo 387,745
 2. Do buňky C4 zadejte číslo 1
 3. Vzorc ponechte stejný (ZAOKROUHLIT(B4;C4)
 4. V buňce D4 se číslo zaokrouhlí na 387,7 (tedy na jeden řád - na desetiny)

Pokud budeme chtít zaokrouhlit číslo na setiny, tedy na druhý řád, tak jenom do buňky C4 zapíšeme číslo 2 a v buňce D4 se číslo zaokrouhlí na 387,75 a tak dále...

Více informací k Excelu


Funkce ZAOKR.DOLŮ

Funkce zaokrouhlí číslo na nejbližší násobek směrem k nule. Při zaokrouhlení kladného čísla bude mít zaokrouhlené číslo nižší hodnotu. Zaokrouhlené záporné číslo bude mít naopak vyšší hodnotu.

Funkci do řádku vzorců zapisujeme ve tvaru:

=ZAOKR.DOLŮ(zaokrouhlované číslo ; násobek)

Více informací k Excelu


Funkce ZAOKR.NAHORU

Je opakem funkce ZAOKR.DOLŮ. Zaokrouhluje číslo nejbližším násobkem směrem od nuly. Zaokrouhlené kladné číslo bude vyšší. Zaokrouhlené záporné číslo bude nižší.

Funkci do řádku vzorců zapisujeme ve tvaru:

=ZAOKR.NAHORU(zaokrouhlované číslo ; násobek)

Více informací k Excelu


Funkce ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ

Funkce ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ zaokrouhlí číslo na nejbližší liché číslo směrem od nuly.

Funkci do řádku vzorců zapisujeme ve tvaru:

=ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ(zaokrouhlované číslo)

Více informací k Excelu


Funkce ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ

Funkce ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ zaokrouhlí číslo na nejbližší sudé číslo směrem od nuly.

Funkci do řádku vzorců zapisujeme ve tvaru:

=ZAOKROUHLIT.NA.SUDÉ(zaokrouhlované číslo)

Více informací k Excelu


© Fotis Fotopulos, 2011

Obrázky © Fotis Fotopulos, 2011

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Výpis návodů pro Excel
Zajimavé příručky