Spuštění Excelu

Program se dá spustit několika způsoby, ale ukážeme si ten nejzákladnější. Klikneme na tlačítko START, myší najedeme na položku PROGRAMY a ze seznamu vybereme MICROSOFT EXCEL a kliknutím ho spustíme:

excel spuštění

Spouštění Excelu přes nabídku START a PROGRAMY má jednu velkou výhodu. V položce PROGRAMY najdeme všechny dostupné programy, které se nacházejí v počítači. Proto tam najdeme i programy, které nemají zástupce na hlavní ploše nebo na liště.

Více informací k Excelu


Orientace v Excelovské tabulce

Po spuštění Excelu uvidíme na obrazovce jednu velkou tabulku složenou z pravidelné mřížky:

excel úvodní obrazovka

Každé políčko mřížky představuje buňku, do které můžeme psát čísla nebo text. Těchto buněk máme k dispozici mnoho, protože Excel obsahuje přibližně 60 000 řádků a 250 sloupců. Vodorovný pruh buněk se označuje jako řádek. Svislý pruh buněk se označuje jako sloupec.

Díky sloupcům a řádkům má každá buňka svoji unikátní adresu. Adresa buňky je vlastně průsečík řádku a sloupce. Například A1 je adresa buňky v prvním řádku ve sloupci A. V takovém množství buněk je potřeba se snadno pohybovat.

Nejsnadnější je pohyb myší, která zároveň pohybuje kurzorem ve tvaru kříže.

Více informací k Excelu


Psaní do buňky

Klikneme–li myší na buňkou, tak se silně černě orámuje. Znamená to, že jsme si buňku vybrali a můžeme do ní psát. Do buňky můžeme psát číslice a písmena. My si napíšeme auta. Při psaní se objeví ještě jeden kurzor v podobě svislé čárky. Je to textový kurzor, který nám napovídá místo, kam píšeme číslo nebo písmeno:

excel psaní do buňky

Když máme text napsaný, stiskneme klávesu ENTER. Tak text v buňce potvrdíme. Zároveň se pod ní černě orámuje další buňka, do které zase můžeme začít psát. Napíšeme například motorky:

excel psaní do buňky

Více informací k Excelu


Úprava obsahu buňky

Nikdo není neomylný a občas každý z nás musí opravit text nebo číslice, které už jednou do buňky napsal. V tomto případě najedeme kurzorem myši nad buňku (kurzor ve tvaru kříže) a dvakrát na buňku klikneme. Tím se v buňce objeví textový kurzor, který posuneme na potřebné místo. Mazání můžeme provést klávesou BAKSPACE.

excel úprava obsahu buňky

Více informací k Excelu


Označování buňky

Někdy je potřeba při práci zkopírovat, nebo změnit umístění buňky, řádku nebo sloupce. Prvním krokem je označení toho, co budeme kopírovat nebo přesouvat. Buňku označíme kliknutím a objeví se známé tučné označení buňky. Znamená to, že s buňkou můžeme pracovat:

excel označení buňky

Více informací k Excelu


Kopírování buňky

Kopírování je množení. To, co kopírujeme, nezmizí.

Po označení můžeme začít kopírovat. Kopírovat pomocí klávesové zkratky CTRL + C nebo kliknutím na pravé tlačítko myši, kdy z nabídkového okna odkliknutím příkaz KOPÍROVAT:

excel kopírování buňky

Pak už stačí vybrat místo, na kterém kopii umístíme, a do toho místa ji vložíme klávesovou zkratkou CTRL + V. Nebo kliknutím na pravé tlačítko myši a z nabídkového okna odkliknutím příkazu Vložit.

Více informací k Excelu


Vyjmutí buňky

To, co je označené, zmizí, a proto ho můžeme přenést na nové místo.

Jakmile je označeno, můžeme se pustit do vyjmutí. Vyjmutí můžeme provést pomocí klávesové zkratky CTRL + X nebo kliknutím na pravé tlačítko myši, kdy z nabídkového okna vybereme příkaz Vyjmout:

excel vyjmuti buňky

Pak už stačí vybrat místo, na které kopii umístíme, a do toho místa ji vložíme klávesovou zkratkou CTRL + V. Nebo kliknutím na pravé tlačítko myši a z nabídkového okna odkliknutím pole Vložit.

Více informací k Excelu


Uložení udělané práce

Když pracujeme se Excelem, tak pracujeme s takzvaným sešitem. Sešit se skládá z několika listů, ve kterých můžeme mít rozpracovaných několik tabulek. Když svoji práci neuložíme, tak o ni přijdeme. Myší rozklikneme položku SOUBOR a z nabídkového okna odklikneme položku ULOŽIT JAKO. V nabídkovém okně vyplníme kolonku NÁZEV SOUBORU a pak už jenom odklikneme tlačítko ULOŽIT:

excel uložení tabulky

Pojmenovaný sešit můžeme ukládat i v průběhu práce odkliknutím tlačítka se symbolem diskety:

excel uložení buňky

Více informací k Excelu


Vytištění udělané práce

Před tisknutím práce je rozumné se podívat v náhledu, jak bude vypadat. Náhled na stránku najdeme v poli SOUBOR. Pak už jenom z nabídkového okna vybereme políčko NÁHLED:

excel tisk tabulky

Když je náhled v pořádku, můžeme ho vytisknout kombinací kláves CTRL + P nebo ho můžeme vytisknout přes nabídku SOUBOR, ze které vybereme nabídku TISK a pak už stačí odkliknout tlačítko OK.

excel tisk tabulky

Možnosti tisku jsou v Excelu velké, ale v tuto chvíli jsou pro nás nepodstatné.

Více informací k Excelu


Odeslání práce e-mailem

Svoji práci můžeme odeslat přímo z Excelu, a ani nemusíme otevírat program pro práci s e-mailem. Platí to v případě, když máme nainstalovaný program Outlook. Otevřeme nabídku SOUBOR a vybereme příkaz ODESLAT.

Pak už stačí jenom vybrat druh příjemce pošty:

  1. PŘÍJEMCE POŠTY: naše práce vytvořena v Excelu se uloží přímo do těla poštovní zprávy.
  2. PŘÍJEMCE POŠTY JAKO PŘÍLOHA: naše práce se odešle jako soubor dopisu. Vytvoří se příloha dopisu a tělo dopisu je prázdné. Je to nejvhodnější forma odeslání.

A pak už stačí odkliknout tlačítko ODESLAT.

Více informací k Excelu


Zavření programu Excel

Po uložení práce program ukončíme přes nabídku SOUBOR, ve které odklikneme nabídku KONEC.

Více informací k Excelu


© Fotis Fotopulos, 2009

Obrázky © Fotis Fotopulos, 2009

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Výpis návodů pro Excel
Zajimavé příručky