Nejlépe výhody automatického načítání dat pochopíme na názorném příkladě. Máme tři výrobky. Židli, lavici a stůl. Každý výrobek má svoji cenu a kód. My se teď naučíme postup, ve kterém si jenom zadáme název výrobku a tím se nám automaticky doplní kód výrobku a jeho cena. Tento postup můžete např. využít i při vytváření faktůr, pokladních výdajových dokladů a podobně.

Nejdříve si vytvoříme pomocnou tabulku ve které budeme mít napsáné kódy, názvy výrobků a jejich ceny. Tabulku začneme třeba vytvářet v buňce A1. Pak si vytvoříme i tabulku hlavní v buňce E1 do které se nám budou automaticky načítat data z pomocné tabulky k jednotlivým názvům produktů. Podle vzoru si připravte tabulku:

funkce svyhledat zadávání dat

Před použitím pomocné tabulky je důležité první sloupec seřadit podle abecedy. Hrozí totiž, že následující vzorec nebude spolehlivě fungovat při načítání do hlavní tabulky. K vytvoření vzorce použijeme funkci SVYHLEDAT (je to vyhledávací funkce). Ve sloupci F budeme chtít automaticky načítat kódy jednotlivých výrobků. Proto si označíme buňku F2 a do Řádku vzorců napíšeme níže uvedený vzorec a po stisknutí klávesy Enter se nám automaticky produktu stůl i jeho správný kód:

Funkce svyhledat vložení vzorce

Vysvětlení principu vzorce:

=SVYHLEDAT(E2;$A$2:$C$4;2)

  1. = rovná se musí být před každým vzorcem.
  2. SVYHLEDAT je název vyhledávací funkce.
  3. E2 v této buňce si budeme vkládat nazvy výrobků, podle názvu výrobku vzorec pozná, který jaký kód výrobku se má správně automaticky vypsat ve sloupci F (Kód).
  4. A2:C4 zde říkáme vzorci oblast (oblast je v pomocné tabulce), ze které má data do hlavní tabulky vkládat.
  5. 2 dvoujkou vzorci říkáme, že má z pomocné tabulky načítat data ze druhého sloupce (ze sloupce ve kterém máme kódy produktů).

Úplně stejně si budeme automaticky doplňovat i cenu k jednotlivým výrobkům. Označíme si buňku G2 a do řádku vzorců vložíme vzorec:

=SVYHLEDAT(E2;$A$2:$C$4;3)

Funkce svyhledat v programu Excel

Ve vzorci jsme změnili jedinou číslici. Místo číslice 2 jsme nakonci napsali číslo 3. Je to proto, že do sloupce G (Cena) chceme načítat z pomocné tabulky cenu výrobků, která je právě uvedena ve třetím sloupci (proto ta 3 na konci vzorce).

Ještě stále se nám nebudou hodnoty ve sloupcích F a G automaticky vyplňovat podle toho jaký výrobek do sloupce E napíšeme. Toho dosáhneme tím, že vzorec roztáhneme. Nejdříve si ve sloupci E napíšeme několik produktů. Pak si označíme buňku F2 a v jejím ohraničení klikneme na jení černý čtvereček v pravém dolním rohu:

Funkce svyhledat výsledek v programu Excel

Tím se nám data k produktům přiřadí i v ostatních řádcích. Ten samí postup provedeme i ve sloupci G (Cena). Od teď už se budou automaticky v tabulce vyplňovat kódy a ceny k produktům, které napíšeme v hlavní tabulce ve sloupci E. Zkuste si třeba bo buňky E7 vložit název Lavice. Po stisknutí klávesy Enter se kód a cena automaticky doplní.

Tip na závěr

Naučili jsme se automaticky v tabulce vyplňovat řádky. Ale někdy je potřebné vyplňovat sloupce. K tomu slouží funkce VVYHLEDAT. S funkcí se pracuje úplně stejně jako s funkcí SVYHLEDAT.

Více informací k Excelu


© Fotis Fotopulos, 2009

Obrázky © Fotis Fotopulos, 2009

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.


Výpis návodů pro Excel
Zajimavé příručky