Půjčka pomocí funkce Platba

Potřebujeme půjčit 1 000 000 Kč (ať se nám půjčka lépe počítá). Jenže máme hluboko do kapsy a proto nás u půjčky zajímá výše její měsíční splátky. Délka splácení mám zatím nevadí. Řekněme, že půjčku budeme splácet 6 let na úrok půjčky 10%.

Postup je jednoduchý. Vystačíme si pouze s jedinou funkcí =PLATBA (v anglické verzi PMT). Podle níže uvedeného obrázku si připravete tabulku Půjčka:

půjčky

Do buňky B4 zadáme vzorec ve tvaru:

=PLATBA(B3/12;B2*12;A2)

Pomocí tohoto vzorce se vypočítá splátka půjčky ve výši 18 525,84 Kč. Tuto částku za půjčku zaplatíme měsíčně.

Teď si vysvětlíme jednotlivé části vzorce:

  1. B3/12 - u půjčky musíme úrok rozpočítat na jeden měsíc (v případě že chceme splácet půjčku měsíčně - rok má totiž 12 měsíců).

  2. B2*12 - půjčku chceme splácet 5 let, proto počet let násobíme 12 (rok má 12 měsíců).

  3. A2 - výše půjčky je jasná, chceme si půjčit 1 000 000 Kč

Výpočet půjčky je udělaný tak, že po uložení už jenom stačí zadávat nová data (výši půjčky, úrok půjčky a dobu splácení) a výše měsíční splátky se už vypočítá sama.

Více informací k Excelu


© Fotis Fotopulos, 2010

Obrázky © Fotis Fotopulos, 2010

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Výpis návodů pro Excel
Zajimavé příručky