Průvodce vytvořením grafu v Excelu

Nedříve si připravíme následující tabulku:

excel tabulka pro graf

Hotovou tabulku si označíme a klikneme na nabídku VLOŽIT, ze které vybereme příkaz GRAF, který zobrazí okno PRŮVODCE GRAFEM:

excel vložení grafu do sešitu

Levé pole průvodce obsahuje výběr druhů grafů a pravé pole jejich varianty:

excel průvodce grafem

Zvolíme si sloupcový graf a přejdeme na druhé okno průvodce kliknutím na tlačítko DALŠÍ:

excel průvodce grafem-zdrojová data grafu

Ve druhém okně zadáváme zdrojová data grafu. My si už zdrojová data nemusíme zadávat, protože jsme si tabulku na začátku označili. Proto klikneme na tlačítko DALŠÍ:

excel průvodce grafem-možnosti grafu

Třetí okno je nástroj grafické úpravy grafu. Obsahuje několik záložek, které si postupně probereme:

1. Záložka názvy:

excel průvodce grafem-možnosti grafu názvy

Zde si můžeme pojmenovat graf a osy X a Y.

2. Záložka osy:

excel průvodce grafem-možnosti grafu osy

V této záložce si můžeme zapínat a vypínat jednotlivé osy.

3. Záložka mřížky:

excel průvodce grafem-možnosti grafu osy mřížky

Zapíná a vypíná mřížky. Mřížky jsou pomocné svislé a vodorovné úsečky v grafu, které pomáhají ke snadnějšímu odečtu zobrazovaných hodnot grafu.

4. Záložka legenda:

excel průvodce grafem-možnosti grafu osy legenda

Vyplněním této záložky se zobrazí u grafu legenda. Legenda vysvětluje, co která řada grafu znamená.

5. Záložka popisky dat:

Umožňuje doplnit přímo k jednotlivým bodům informace o grafu:

  1. Hodnota: zobrazí v grafu číselné hodnoty.
  2. Název kategorie: u bodů grafu se zobrazí jednotlivé kategorieodpovídající dané hodnotě.

6. Záložka tabulka:

excel průvodce grafem-možnosti grafu osy tabulka

Umožní přiložit tabulku jako součást grafu.

Když vyplníme všechny tyto záložky, tak odklikneme tlačítko OK a zobrazí se poslední okno průvodce. V posledním oknu průvodce nakonec stačí kliknout na příkaz DOKONČIT a graf se vytvoří v listu.

Více informací k Excelu


© Fotis Fotopulos, 2009

Obrázky © Fotis Fotopulos, 2009

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Výpis návodů pro Excel
Zajimavé příručky