Výběr buněk v Excelu

Excelu musíme přesně označit buňky, které budeme chtít formátovat. Bez označení buněk Excel žádné formátování neprovede.

Nejpraktičtější je výběr myší. Klikneme levým tlačítkem do buňky, ve které chceme, aby nám tabulka začínala. Levé tlačítko stále budeme držet a myší si roztáhneme označení, kam budeme chtít, a tehdy tlačítko myši pustíme:

excel výběr buněk

1. Výběr celého řádku

Stačí levým tlačítkem myši kliknout na číslo řádku:

excel výběr celého řádku

2. Výběr sloupce

Stačí levým tlačítkem myši kliknout na písmeno sloupce:

excel výběr sloupce

3. Výběr celé tabulky sešitu

Levým tlačítkem myši klikneme na průsečík sloupců a řádků:

excel výběr celé tabulky sešitu

4. Výběr nesousedících buněk

Stiskneme klávesu CTRL, pak stiskneme levé tlačítko myši a pustíme ho tehdy, až jsme si popojetím myši označili buňky, které potřebujeme:

excel výběr nesousedících buněk

Jakmile máme jednou označené buňky, už můžeme měnit nebo upravovat jejich obsah a vzhled.

Více informací k Excelu


Tabulka a její formátování

Z cvičných důvodů si připravíme jednoduchou tabulku. Do buňky napíšeme třeba knihy a obsah buňky zkopírujeme do deseti řádků. Kopírování se provede následovně. V pravém dolním rohu označené buňky se zobrazí čtvereček. Na tento čtvereček klikneme levým tlačítkem myši a tlačítko stále držíme. Myší sjedeme na desátý řádek a pustíme levé tlačítko myši:

excel úprava textu tabulky

Tabulku si označíme a klikneme na pravé tlačítko myši. Zobrazí se nabídkové okno, ve kterém zvolíme příkaz FORMÁT BUNĚK. Poté se zobrazí příkazové okno FORMÁT BUNĚK:

excel úprava textu tabulky FORMÁT BUNĚK

Jak vidíte, příkazové okno obsahuje několik záložek, které si stručně popíšeme:

1. Záložka zarovnání

V této záložce se zarovnává text v buňkách. Pro ukázku si zarovnáme text do středu:

excel úprava textu tabulky FORMÁT BUNĚK zarovnání

2. Záložka písmo

V této záložce si můžeme vybrat druh písma, řez písma (tučně, kurzíva…) a velikost písma. Zároveň je zde možné si vybrat barvu písma a efekty písma:

excel úprava textu tabulky FORMÁT BUNĚK písmo

3. Záložka ohraničení

Ohraničovat můžeme jak celou tabulku, tak její části a její jednotlivé buňky. Ohraničení můžete provést čárou, u které si můžete zvolit různou tloušťku. Čáry můžete vkládat do tabulky podle navigátoru, který záložka obsahuje. Zároveň si můžete vybrat i barvu čáry:

excel úprava textu tabulky FORMÁT BUNĚK ohraničení

4. Záložka vzorky

V této záložce si můžeme vybrat nejen barvu podkladu tabulky, ale i její vzorek:

excel úprava textu tabulky FORMÁT BUNĚK vzorky

Takto jednoduše si můžete upravovat, cokoliv si v sešitu označíte. Může to být přesně to, co jsme se v předchozí kapitole naučili označovat.

Více informací k Excelu


Buňky a jejich formátování

Stává se, že do buňky napíšeme text, který svojí velikostí přesahuje do sousední buňky. V tabulce je to nepraktické, a proto Excel poskytuje nástroje na změnu velikostí buněk.

1. Změna šířky a výšky buňky

Při změně šířky najedeme kurzorem myši na čáru ohraničující číslice řádků. Zobrazí se šipečky, které znamenají, že můžeme řádek pohybem myši roztahovat:

excel změna šířky a výšky buňky

Sloupec roztáhneme úplně stejně, jenom myší najedeme na čáru ohraničující písmena:

excel změna šířky a výšky sloupce

Více informací k Excelu


Automatický formát

Tabulku si buď můžeme sami udělat, nebo si ji předpřipravenou vybrat z nabídky Excelu. Předpřipraveným tabulkám říkáme automatický formát. Při jeho využití si stačí označit oblast buněk, ve kterých budeme chtít mít tabulku. Pak už stačí kliknout na příkaz FORMÁT a vybrat nabídku AUTOMATICKÝ FORMÁT. Nakonec si vybereme tabulku, která se po kliknutí na tlačítko OK zobrazí:

excel automatický formát

Z předpřipravených tabulek můžeme použít jenom to, co se nám hodí. Znamená to, že nemusíme přebírat tabulku celou:

excel automatický formát

Více informací k Excelu


© Fotis Fotopulos, 2009

Obrázky © Fotis Fotopulos, 2009

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Výpis návodů pro Excel
Zajimavé příručky